Breaking News

Tag Archives: vietjet

Tây Đô ngày mới 24/6/2022 | Cần Thơ TV

Một số nội dung chính: 00:00 Giới thiệu chương trình 01:04 Quy hoạch tổng thể, tầm nhìn dài hạn, hài hòa giữa mục tiêu phát triển 04:17 Hội nghị BCH Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ Chín – khóa XIV 07:06 Lãnh đạo TP. Cần Thơ tiếp đoàn ngân hàng thế giới 08:19 Cao tốc Trung Lương – Mỹ …

Read More »