Tag Archives: tiết canh dê có an toàn

#VLOG 13 – Thử ăn TIẾT CANH DÊ núi Ninh Bình, ai dám ăn???

TIẾT CANH DÊ NINH BÌNH Muốn làm được bát tiết canh dê ngon không phải dễ. Phải là người có nghề mới đánh được bát tiết canh dê đông lại như đóng bánh nhưng ăn vào vẫn mềm ngọt đầu môi. Tiết canh dê Ninh Bình được tuyển lựa từ những phần ngon nhất của con dê như tai, lưỡi, …

Read More »