Tag Archives: tâm linh có thật

Chuyện linh thiêng có thật trong lăng mộ vua Lý Nhân Tông #hnp

Hà Nội Phố: Vua Lý Nhân Tông húy Càn Đức, là con Trưởng của vua Lý Thánh Tông mẹ là Thái hậu Linh Nhân tức Nguyên Phi Ỷ Lan Lê Thị Yến, người sinh ngày 25 tháng giêng năm Bính Ngọ 1066, ngay hôm sau sắc nhập làm Hoàng thái tử. Khi Lý Thánh Tông qua đời, người lên ngôi …

Read More »