Tag Archives: Quỳnh Trang Audio

Bất Diệt Long Đế – Hồi 150 – Thi Hoàng Độc

Lục Ly không khách khí, thu hồi mộc trâm, gật đầu chắp tay đi ra phía ngoài. Doãn Thanh Ti đi theo, Lục Ly phóng Bản Mạng Châu ra bay lên, quay đầu lại phất phất tay với nàng, rồi bay về phía tây. Doãn Thanh Ti nhìn về phương hướng Lục Ly bay đi, đợi đến khi Lục Ly …

Read More »