Tag Archives: phật tử phạm thị yến

Được thọ ký danh hiệu Bồ Tát và lời nguyện kết duyên quyến thuộc đệ tử

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản Bài kinh: Được thọ ký danh hiệu Bồ Tát và lời nguyện kết duyên quyến thuộc đệ tử – Đề mục quán: 1. Hoan hỷ và học theo hạnh xả thân phụng sự để chân thật cầu pháp, cầu được thọ ký. Các hạnh tư duy: + Nguyện làm cha chăm sóc, …

Read More »