Tag Archives: phạm thị yến

Được thọ ký danh hiệu Bồ Tát và lời nguyện kết duyên quyến thuộc đệ tử

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản Bài kinh: Được thọ ký danh hiệu Bồ Tát và lời nguyện kết duyên quyến thuộc đệ tử – Đề mục quán: 1. Hoan hỷ và học theo hạnh xả thân phụng sự để chân thật cầu pháp, cầu được thọ ký. Các hạnh tư duy: + Nguyện làm cha chăm sóc, …

Read More »