Tag Archives: ninhbinhrevewtattantat

Ninh Bình hôm nay mưa bay bay.

Ninh Bình hôm nay mưa bay bay. Em ngồi nơi đây trong men say. Say trời, say đất, say cả núi. Say cả con tim đã hẹn thề. ❤️❤️❤️ P/s: Kỷ niệm Ninh Bình 1 chiều mưa. #ninhbinhrevewtattantat

Read More »