Tag Archives: mùa hươu giao phối

Cận cảnh hươu sao giao phối "PHỐI GIỐNG" Mùa Động Dục – Trại Hươu Nai

Cận cảnh hươu sao giao phối “PHỐI GIỐNG” Mùa Động Dục – Trại Hươu Nai Nhật Thuận. —+ – hươu sao phối giống vào mùa nào..? – mùa hươu sao động dục. – thời điểm động dục của hươu nai – hươu nai phối giống vào tháng mấy..? Tham khảo THÊM : Giá huou nai giống hiện nay: Kinh nghiệm …

Read More »