Tag Archives: Mónngonđịaphương

Ở Ninh Bình không biết quán này hơi phí , review cho mọi người ạ .Quán nằm cạnh

Ở Ninh Bình không biết quán này hơi phí , review cho mọi người ạ .Quán nằm cạnh Nhà Thi Đấu Ninh Bình, khuôn viên vừa đủ kiểu gia đình hay bạn bè , đồ ăn có sự khác biệt các quán khác .Ngon – Bổ – Rẻ 👌 #𝑸𝒖𝒂́𝒏𝑳𝒐̀𝒏𝒈35𝑨 #Mónngonđịaphương #NinhBinhReviewTattantat

Read More »