Tag Archives: localguidesconnect

Đàn cừu trên triền đê sông Hoàng Long thuộc xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, Ninh Bì

Đàn cừu trên triền đê sông Hoàng Long thuộc xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Cách khu bảo tồn ngập nước Vân Long 6km Cách Tràng An 25km Cách Bái Đính 17km Cách Tam Cốc 35km Location on Dropped pin https://maps.app.goo.gl/a7e943cHNnWdTjob9 📷 Mão Lê #localguides #localguidesconnect

Read More »