Tag Archives: đọc báo

Tuyên Quang Thịt dê “Núi Mây” hướng tới sản phẩm OCOP – Tin tức Khuyến nông mới

Sau hơn 01 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) nông sản an toàn Núi Mây, xã Thái Bình (Yên Sơn) góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kết nối doanh nghiệp, mang lại cho hội viên kiến thức về kỹ thuật cũng như …

Read More »