Breaking News

Tag Archives: bài giảng hay

Bố Thí Nhiều Thì Giàu Sang Đến – ĐĐ. Thích Minh Thiền (10.02.2022)

► 𝐊ê𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐏𝐡ậ𝐭 𝐆𝐢á𝐨 ► Chuyên thực hiện các chương trình phim video theo yêu cầu: Phóng sự, Sự kiện, Ca nhạc, Khóa tu, Thuyết giảng… ► 𝐗𝐢𝐧 𝐥𝐢ê𝐧 𝐡ệ E-mail: [email protected] ► Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để chung tay phát triển trang nhà Phật Pháp Nam Mô Hoan Hỷ Tạng …

Read More »