Có ai mới đi Ninh Bình cho mình hỏi lúa đã chín chưa nhỉ? Mình đang muốn đi Tam

Có ai mới đi Ninh Bình cho mình hỏi lúa đã chín chưa nhỉ? Mình đang muốn đi Tam Cốc mùa lúa. Đội ơn mọi người nhiều 🙏🙏🙏

Xem thêm:   Có một nơi yên bình như vậy ở Ninh Bình. Đẹp không kém gì bên trời Âu.Nguồn : Lu

About ninhbinhtravel

Check Also

Bản Tin Sáng 10/6 | Vì sao Ukraine cấm lưu hành tiểu thuyết "Chiến tranh và

Bản Tin Sáng 10/6 | Vì sao Ukraine cấm lưu hành tiểu thuyết “Chiến tranh …