Yên Mô – Ninh Bình, một vùng quê đậm nét đồng bằng Bắc Bộ.

Yên Mô – Ninh Bình, một vùng quê đậm nét đồng bằng Bắc Bộ.
#ninhbinhreviewtattantat

nguồn: Xuân Toàn‎

Xem thêm:   Ninh Bình lặng lẽ và bình yên

About ninhbinhtravel

Check Also

#364 Trả tiền 40 tấn Xi-Măng và tổng quan công trình Thung Lũng Cán Lủng | Nắng

#364 Trả tiền 40 tấn Xi-Măng và tổng quan công trình Thung Lũng Cán Lủng …

One comment

  1. Chụp ở chỗ nào đấy bạn ơi