Ngôi đền bày 9 con trâu phục


Đền Chín Gian ở Quế Phong nổi bật với 9 tượng trâu tạc bằng đá quỳ trước 9 vạc nước, tượng trưng cho 9 mường chuẩn bị tế lễ.

Xem thêm:   Vì sao khách luôn lên cửa bên trái phi cơ?

About bachnv

Check Also

Bảo tàng Đắk Lắk: Nơi tinh hoa văn hóa lịch sử hội tụ

Nếu Bảo tàng Cà phê Nếu Buôn Mê Thuật gây ấn tượng với du khách …