Tiệm mì vằn thắn gốc Hoa bán 400 tô mỗi ngày


Nối nghiệp bố chồng người gốc Hoa, cô Ngọc Thủy mở tiệm mì vằn thắn. Quán đông khách nhờ phần mì đầy đặn, giá hợp lý.

Xem thêm:   Trái cà na mùa nước nổi

About bachnv

Check Also

Chuyên gia đưa ra 5 trụ cột phát triển du lịch Phú Quốc

Du lịch Phú Quốc có thể phục hồi, phát triển bằng cách nâng cao chất …