Tiền giấy VN hơn 100 năm trước

Sau ngày cách mệnh tháng 8 thành công, chính phủ VN Dân chủ Cộng hoà sinh giấy bạc VN trên toàn quốc nhằm khẳng định độc lập độc lập, đảm bảo nguồn lực tài chính, phục vụ sinh sản, tranh đấu (còn gọi là “giấy bạc tài chính”), sinh sản từ năm 1945 – 1951 ở vùng tự do Bắc và Trung bộ, gồm cả tiền giấy và tiền kim loại.

Tiền giấy bạc tài chính của cách mệnh do các họa sĩ nổi tiếng vẽ: Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Sáng, Nguyễn Huyến, Mai Văn Hiến, Bùi Trang Chước, Lê Phả, Huỳnh Văn Gấm… nên mỗi tờ tiền là một bức tranh nghệ thuật mô tả nội dung cần truyền tải về loài người, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh VN.

Xem thêm:   Vietravel vào danh sách 50 doanh nghiệp tuyển dụng lôi cuốn

About bachnv

Check Also

Những trải nghiệm thú vị ở Singapore

Theo cuộc khảo sát về Mức độ Yêu thích Du lịch do Tổng cục Du …